Ana Sayfa | İletişim  
      Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı  
 
 
SAMBArt (SAMBA Rehberlik ve Tarama Programı)

SAMBArt nedir?

SAMBA rehberlik ve tarama programı, bağımlılıkta kısa müdahale programıdır. SAMBArt, temel olarak ikincil önleme programı olarak değerlendirilebilir.

Bağımlılık gelişmeden önceki dönemde madde deneyenlere veya riskli kullanıcılara yönelik müdahalelere ikincil önleme adı verilmektedir. Özellikle bağımlılık sorunu çok yaygın olmayan ülkelerde, bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılacak kısa müdahaleler önem kazanmaktadır.

Bağımlılıkta kısa müdahale, değerlendirme, bilgilendirme, motivasyon artırma ve izlemeye dayanan, kolay uygulanabilir yöntemlerdir.  Kısa müdahaleler, yapılandırılmış teknikler içerir.

Kısa müdahalelerin içeriği aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

 • Sorunun düzeyinin tarama ve değerlendirme ile saptanması

 • Sorunun düzeyine uygun müdahale tekniklerinin uygulanması

 • Motivasyon artırıcı görüşme teknikleri ile değişime olan inancın artırılması

 • Yeterli değişim olmayan vakaların ise, uygun ve etkin bir şekilde özelleşmiş merkezlere sevk edilmesi

SAMBArt modülleri

SAMBArt, 3 ayrı modülden oluşmaktadır. Bu modüllerin hedef grupları aşağıda belirtilmiştir. 

 • SAMBArt Hekim: Birinci basamağa başvuran hastalara müdahale için aile hekimlerine yönelik bir modüldür. Rehberi indirmek ve uygulama için örnek filmleri görmek için tıklayın. Eğer eğiticiyseniz, eğitim materyallerine ulaşmak için buraya tıklayın.

 • SAMBArt Ergen: Ergenlere yönelik müdahale için rehber öğretmenlere yönelik modüldür. Lise öğrencileri hedef gruptur. Rehberi indirmek için buraya tıklayın.

 • SAMBArt Genç: Üniversitede okuyan gençlere müdahale için üniversitede çalışan psikolojik danışmanlara yönelik modüldür.

Her bir modül farklı içeriklere sahiptir. Ancak ortak özellikleri vardır. Modüllerin içeriğindeki ortak özellikler şunlardır.

 • Risk düzeyini tanımlamak için risk tarama formu 

 • Risk düzeyine uygun müdahale algoritmaları (örnek algoritma için tıklayın)

 • Müdahale yöntemlerinin açıklaması

 • Değişime hazır olmayanlar için motivasyon artırıcı görüşme teknikleri

 • İzlemede yapılması gerekenler

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim