Ana Sayfa | İletişim  
      Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı  
 
 
SAMBAsoft (www.sambasoft.org)

SAMBAsoft NEDİR?

 • Alkol-madde kullanıcısının bilgilenmesini sağlayan, çevrimiçi (online) çalışan bir psikoeğitim ve kendini izleme programıdır. SAMBAsoft bağımlılık tedavisinde hasta ile doktor ve terapistlere yardımcı bir araçtır.

 • Alkol-madde kullanan kişi tek başına programa girip kullanamaz. Program, doktor veya terapistin alkol-madde kullanan kişiyi programa yönlendirmesi, kişi uygulamaları yaptıktan sonra doktor veya terapisti ile tartışmasını sağlamaya yöneliktir.

 • Program, bireysel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

SAMBAsoft'un amacı alkol ve madde kullanıcısının;

 • alkol ve madde konusunda bilgilenmesini sağlamak

 • bağımlılıkla ilgili farkındalığını artırmak

 • tekrar kullanmaya başlamasını önlemek için yöntemler öğrenmesini sağlamak

 • kendisini izlemesini ve gelişimini değerlendirebilmesini sağlamak

 • doktor veya terapisti ile düzenli ilişki kurmasını sağlamaktır.

KİMLER BU PROGRAMDAN YARARLANABİLİR?

Program aşağıdaki popülasyonlara yöneliktir:

 • Riskli düzeyde alkol kullananlar veya alkol bağımlıları

 • Madde kullanıcıları ve madde bağımlıları

 • Ergen alkol-madde kullanıcıları

PROGRAM NELER YAPABİLİYOR?

SAMBAsoft temel olarak Psikoeğitim ve Kendini İzleme olarak iki bölüm içerir.

Psikoeğitim bölümü

Bu bölüm 5 modül ve 42 uygulamadan oluşmaktadır. Hasta/danışan sisteme girdiği tüm bilgileri doktor veya terapistine ulaştırabilir, böylece uzman hastasındaki gelişimi düzenli olarak takip edebilir. Uygulamalar; interaktif, kısa ve eğlenceli programları içerir.

Değerlendirme modülü; kişinin bağımlılık düzeyini ve ihtiyaçlarını belirlemekte, hem kişiye hem de doktor veya terapistine geri bildirim vermektedir.

Bilgilenme modülü; alkol ve madde etkileri hakkında, bağımlılık kavramı, beyin ve bağımlılık ilişkisi hakkında bilgilendirmeleri içermektedir.

Duygu, düşünce ve davranışlar modülü; duyguları tanımak, duygu-düşünce ve davranış döngüsünün bağımlılıktaki rolü, alkol-maddeye iten duygu ve düşüncelerle başa çıkmak, alkol-madde kullanım isteğiyle başa çıkmak hakkında bilgilendirmeyi içermektedir.

Tekrar kullanmayı önleme modülleri; Yüksek riskli durumları tanıma ve başa çıkma, kaymayı tanımak, hayatı programlamak-ortamı değiştirmek gibi alkol-madde kullanımının tekrarlamasını önleyecek temel davranışlar hakkında bilgilendirmeyi içermektedir.

Kendini izleme bölümü

Kişinin haftalık olarak doldurabileceği alkol-madde kullanım takvimi, alkol-madde kullanma isteği günlüğü, kendisini ne kadar değiştirdiğini değerlendirebileceği bir değişim cetveli ve 90 gün boyunca ayıklık mesajı gönderebilecek programları içermektedir.

Şiddetli alkol-madde isteği geldiği zamanlar, bununla başa çıkabilmesini ve sakinleşebilmesini sağlayacak "sakin yer" uygulaması da programda yer almaktadır.

YARARLARI NELER?

Bağımlılık tedavisinde yapılandırılmış bir ortamda çalışmayı sağlar.  Böylece doktor veya terapist bağımlılık tedavisi konusunda uzman olmasa bile hastasına/danışanına yardımcı olabilir.

Doktor veya terapist ile hastaya/danışana zaman kazandırır. Kişinin evinde alkol ve madde kullanımıyla ilgili temel bilgiyi almasını sağlar.

Hasta için öğrenmeyi kolaylaştırır. Program interaktif bir ortamda eğitim sağlamaktadır. Uygulamalar kısa sürelidir. Böylece alkol-madde kullanan kişi için sıkıcı değil, eğlenceli bir ortamda öğrenme gerçekleşmektedir.

Psikoeğitim bir program aracılığıyla yapıldığı ve üçüncü şahıs üstünden mesajlar verildiği için, alkol-madde kullanıcılarında tedaviye karşı görülebilecek direncin azalmasına yol açmaktadır.

Tedavi ortamının dışında da hastanın yanındadır. Özellikle bağımlılarda tedaviye düzenli ve sık gelmenin ayıklık süresini uzattığı bilinmektedir. Doktor veya terapisti ile görüşmelerin dışında da, alkol-madde kullanıcısının tedaviyle olan bağlantısının sürmesi sağlanmaktadır.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Doktor veya terapist kişiyi www.sambasoft.org sitesine yönlendirir ve yapması gereken uygulamaları belirtir. Kişi bu uygulamaları yaptıktan sonra tekrar doktor veya terapisti ile bir araya gelir ve yaptığı uygulamaların sonuçlarını tartışır. Böylece doktor veya terapist kişiye her şeyi anlatma gereksinimi duymaz. Program; alkol ve madde kullanıcısını eğitir, edinmesi gereken temel bilgiyi kişiye ulaştırır. Doktor veya terapist bu bilginin üstünden hastasıyla derinlemesine çalışabilir.

Örneğin; kişi tekrar alkol kullanmaya başlaması için risk etkenlerini ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini program sayesinde öğrenir. Doktor veya terapisti ile görüştüğünde ise, öğrendiği bu yöntemler birlikte tartışılır ve pekiştirilir.

SAMBAsoft'U KULLANMAK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?

Programı kullanabilmeniz için bir şifreye ihtiyacınız var. Program ücretsizdir ancak eğitim alan kişilere şifre verilmektedir. Eğitim sadece doktor, psikolog, PDR, psikiyatri hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanlarına verilmektedir. Şifre aldıktan sonra, siz hastalarınıza veya danışanlarınıza şifre üretebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkol kullanımı fazlaya ne yapma
 

© 2009 Kültekin Ögel | Web Yazıl

© 2012 Kültegin Ögel | Web Yazılım: Bayram İlyasoğlu | Valid XHTML |  Ana Sayfa | İletişim